Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına Etkin Tedavilerle Her Zaman Yanınızdayız!
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Koklear Implantasyon Nasıl Yapılır?

İşitme Nasıl Sağlanır?

Çevremizden alınan ses dalgaları dış kulak yolu ile kulak zarını titreştirir. Kulak zarına yapışık orta kulak kemikçikleri ile titreşim iç kulağa iletilir. İç kulak titreşim hareketini elektrik enerjisine (aksiyon potansiyeli) çevirerek beyin sapı ve beyindeki duyma merkezine iletir. Duyma merkezi işitilen sesin ayırt edilmesinde ve anlamlandırılmasında  görevlidir. 

Koklear İmplant (Biyonik Kulak) Nedir?

Koklear implant kokleaya elektrodları yerleştirilen bir iç işlemci ve sesleri algılayıp iç işlemciye ileten bir dış işlemciden oluşan teknolojik bir cihazdır. Kokleanın çeşitli sebeplere bağlı olarak işlevini göremediği durumlarda işitme sinirini direk olarak uyaran bir sistemdir.

Koklear İmplant Kimler İçin Uygundur?

Koklear implant doğumsal veya sonradan gelişen ileri derecede işitme kayıplı hastalarda kullanılabilir. Koklear implant adayları odyolojik ve görüntüleme incelemeleri kullanılarak değerlendirilmekte ve bunların sonucuna göre karar verilmektedir.İmplantın uygulanabilmesi için kokleanın anatomisinin uygun olması ve koklear sinirin de sağlam olması gerekmektedir.

Koklear İmplant Kimler İçin Uygun Değildir?

Dış kulak ve orta kulak patolojilerine bağlı iletim tipi işitme kayıplı hastalar, işitme cihazından fayda gören ileri derecede olmayan işitme kayıplı hastalar koklear implant için uygun aday değillerdir. İç kulağı doğuştan gelişmemiş veya koklear siniri olmayan hastalarda da koklear implant uygulanmaz.

Koklear İmplant Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında kulak arkasından yapılan bir kesi ile implant yerleştirilir. Bu konuda kendi geliştirdiğimiz, operasyon süresini kısaltan, komplikasyon oranını düşüren literatürde yayınladığımız çeşitli cerrahi tekniklerimiz mevcuttur. 

Koklear İmplant Ameliyatından Sonra Rehabilitasyon

Rehabilitasyon koklear implant ameliyatı kadar önemlidir. İşitilen ses bizim duyduğumuz sesten biraz farklı olduğu için implant kullanıcısının o seslere alışması gerekmektedir. Bu da bol alıştırma ve eğitimle olmaktadır.

Koklear İmplant Yönteminde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Doğumsal işitme kayıplarında çocuğun yaşı en önemli faktördür. İki yaşın altında implant yapılanlarda sonuç mükemmel olurken, 2-4 yaş aralığında iyi, 4 yaşın üstünde ise sonuç istenildiği kadar olamamaktadır. Sonradan gelişen işitme kayıplarında ise işitme kaybını  süresi,işitme cihazı kullanılıp kullanılmadığı, hastanın motivasyonu, eğitim belirleyici faktörler arasındadır.

İşitme Kayıplı Bir Bebekte Koklear İmplantasyon Süreci Nasıldır?

Ülkemizde her yenidoğan işitme tarama programından geçmektedir. Bu testlerde kalan çocuklar bir üst merkeze gönderilerek ileri incelemelere tabi tutulurlar. Uygun olan adaylara işitme cihazı uygulanır ve eğitim merkezlerinde eğitim almaları sağlanır. Bu esnada kulak tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme ile iç kulak yapıları değerlendirilir. Bir yaşına gelen çocuklar operasyon listesine alınırlar.

Ek Sorunu Olan Çocuklarda Koklear İmplantasyon

Bu çocuklarda koklear implantasyon kararı multidisipliner çalışmayı gerektirmektedir. Genel olarak ek sorunu olan çocukların koklear implantasyondan elde edeceği kazanç ek sorunu olmayanlara kıyasla daha sınırlı olabilmektedir. Bu nedenle daha fazla dikkat ve özen gerektirmektedir.

Koklear İmplant Kaç Yılda Bir Değişir?

İmplantın iç parçasında herhangibir sorun çıkmazsa ömür boyu yerinde kalabilmektedir. Dış işlemci teknolojik gelişmelere paralel olarak yenilenmekte ve değişim sağlanabilmektedir.

Bilateral Koklear İmplant Gerekli Mi?

Sağlıklı insanlarda işitme her iki kulak ile sağlanır. İki taraflı duyma, seslerin yerinin tespiti ve özellikle gürültülü ortamlarda seslerin anlaşılması için büyük kolaylık sağlar.Bu nedenle özellikle çocuklarda iki taraflı implant uygulaması tercih edilmektedir.

[widget-130]

Yorum Yap

Randevu Al
Randevu Al +90 (212) 408 45 45